Сео анализатор сайта

Html въведение - Какво е html, html тагове, html

В уроците са включени примери за html код, които можете сами да редактирате и след това да наблюдавате промените в изгледа на съответните страници. Ето и първия пример, който можете да редактирате: опитай сам, какво е нужно за създаване на уеб страница? Нямате нужда от наемане на сървър, запазване на домейн име или създаване на интернет сайт. Html тагове, hTML таговете са команди, които се обозначават със знаците " " и " напр. Хипервръзките към примерите са с название "опитай сам". Текстът, заключен между p и /p ще бъде представен на интернет страницата като един параграф.

Как прописать правильный URL адрес страницы сайта

Ето и един простичък пример: html код страницата би изглеждала така в браузъра: html body h1 Едно интересно Заглавие /h1 p Един забавен Параграф /p /body /html Един забавен Параграф, в този пример са използвани следните тагове: html и /html указват началото и края. Включените  в този цикъл от уроци примери "опитай сам" дори не изискват текстов редактор -  можете да редактирате примерите направо в прозореца на браузъра. Html документите са по същество текстови файлове и могат да бъдат създавани и редактирани с обикновен текстов редактор като Notepad. Следва: html - заглавия и параграфи, ако решите, че "как се прави сайт" ръководството може да бъде полезно и за други хора, моля гласувайте за сайта). p и /p ограждат текст, който ще бъде показан като параграф.

Купить домен в интернет

h1 и /h1 ограждат текст, който ще бъде показан като заглавие. Нужни са ви само текстов редактор, с който да създадете html документа и браузър, с който да видите как изглежда на екрана. Няма разлика във функционирането между.htm.html - разширението.htm е от времето, когато разширенията на файловете са били само с три знака. Двойката тагове за параграф е: p и /p.

Как узнать посещаемость сайта - 3 способа проверки

Те не показват html таговете, а ги използват, за да интерпретират съдържанието на страницата. Html документите, наричани още уеб страници, съдържат тагове, които не се извеждат на страниците, и обикновен текст. Браузъри като Internet Explorer, Firefox и Google Chrome прочитат html документите и ги показват като уеб страници. p html таговете често образуват двойка от отварящ и затварящ таг, напр. Html документи, hTML документите описват интернет страници.

SEO master - информационный портал

Повече за текстови редактори, използвани в създаването на html документи, можете да прочетете в статията. Html използва тагове (етикети за да маркира определени елементи от интернет страниците и да позволи тяхното представяне като заглавия, параграфи, списъци, хипервръзки. body и /body задават видимата част от документа, която ще бъде показана на екрана. Html е акроним от HyperText Markup Language - в свободен превод "тагов език за хипер текст".

10 правил удобочитаемости: повышаем)

Html е най-широко използвания език за писане на интернет страници. Html документите се записват като файлове с разширение.htm или.html.